888 Romania Limited (denumită în continuare "Societatea") este o societate care funcționează în conformitate cu legile din Malta, având număr de înregistrare C 90991 și sediul social în Level 7, Tagliaferro Business Center, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

888 Romania Limited face parte din grupul de societăți 888.

888 Romania Limited funcţionează în România în baza Deciziei nr. 1439 / 12.08.2016 emisă de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România prin care s-a acordat Societății dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță în România. În virtutea Deciziei nr. 1439 / 12.08.2016 menționate mai sus, 888 Romania Limited are dreptul de a organiza și exploata în România activităţi de jocuri de noroc tip cazinou desfăşurate la distanţă (inclusiv jocuri de noroc de tip poker) și pariuri sportive.

VĂ RUGĂM CA, ÎNAINTE DE UTILIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE DE SOCIETATE, SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTINUARE (“TERMENI ȘI CONDIȚII"). TERMENII ȘI CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTINUARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ LA JOCURILE DE NOROC ORGANIZATE DE CĂTRE SOCIETATE ȘI CONSTITUIE, ÎMPREUNĂ CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI REGULILE SUPLIMENTARE (ASTFEL CUM ACESTEA SUNT DEFINITE MAI JOS), UN CONTRACT CE VĂ OBLIGĂ LEGAL, CARE SE ÎNCHEIE ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI SOCIETATE.

VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ: Dacă participați la activități de jocuri de noroc desfășurate în România de Societate (adică accesați platforma noastră de joc conectată la pagina de Internet www.888.ro (denumită în continuare “Website-ul”) de pe o adresă de IP din România sau sunteți cetățean român care nu are rezidenţă fiscală într-un alt stat), contractul dintre dumneavoastră și Societate este reprezentat de “Acordul de utilizare” (astfel cum acesta este definit mai jos) și folosirea continuă de către dumneavoastră a Serviciilor (astfel cum acestea sunt definite mai jos) constituie acceptarea dumneavoastră a “Acordului de utilizare”.

Dacă ați contractat cu Societatea (adică ați accesat platforma noastră de joc de pe o adresă de IP din România sau sunteți cetățean român care nu are rezidenţă fiscală într-un alt stat) înainte de data de 15 august 2016, data intrării în vigoare a acestor Termeni și Condiții, contractul dintre dumneavoastră și Societate este reprezentat de prezentul “Acord de utilizare” (astfel cum acesta este definit mai jos) și folosirea în continuare de către dumneavoastră a Serviciilor (astfel cum acestea sunt definite mai jos) constituie acceptarea dumneavoastră a prezentului “Acord de utilizare”, prevederile “Acordului de utilizare” anterior încetându-și efectele.

Societatea oferă servicii de jocuri de noroc prin intermediul mărcilor sale proprii (fiecare denumită în continuare "Marcă proprie"). Pe lângă faptul că oferă servicii de jocuri de noroc prin Internet ("Platforma de Internet"), Societatea îşi mai face disponibile serviciile și prin intermediul altor platforme precum (i) televiziune interactivă, (ii) platforme de jocuri de noroc disponibile pe telefoane mobile şi (iii) platforme de divertisment în zbor (in-flight) (fiecare fiind denumită în continuare în mod individual o "Platformă alternativă").

Atunci când utilizaţi serviciile de jocuri de noroc ale Societății, fie prin Platforma de Internet, fie printr-o Platformă alternativă, Termenii și Condițiile sunt aplicabile unei astfel de utilizări în măsura ce poate fi asociată circumstanţelor.

Pe lângă Termenii și Condițiile şi Politica de confidenţialitate pe care trebuie să le citiţi, utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor de jocuri de noroc ale Societății este strict supusă tuturor regulilor suplimentare aplicabile tipului de serviciu de jocuri de noroc utilizat, incluzând, dar fără a se limita la, "Politica de acordare a bonusurilor", "Politica de retragere", "Politica privind jocul responsabil", "Regulile turneelor", "Regulile casei", "Politica privind cazurile de deconectare", "Regulile parierii sportive 888sport", (denumite împreună în mod colectiv "Regulile suplimentare") actualizate în fiecare caz. Termenii și Condițiile împreună cu Politica de confidenţialitate și cu Regulile suplimentare, care sunt considerate ca făcând parte integrantă din acestea, (denumite împreună în mod colectiv "Acordul de utilizare"), constituie un contract ce vă obligă legal, încheiat între dumneavoastră şi Societate.

1. Introducere

 • Prin înregistrarea unui cont de joc la Societate şi/sau prin folosirea serviciilor de jocuri de noroc ale Societății și/sau prin bifarea căsuței "Accept termenii şi condiţiile" (sau orice altă formulare similară) şi/sau prin descărcarea, instalarea sau utilizarea Software-ului, vă exprimați acordul să respectați, în integralitate și fără rezerve, prevederile “Acordului de utilizare” și să fiți obligați în virtutea acestora din urmă. Astfel, “Acordul de utilizare” constituie un contract încheiat între dumneavoastră şi Societate, ce vă obligă legal, iar “Acordul de utilizare” va guverna în mod permanent utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre de jocuri de noroc.
 • Toate tranzacţiile dintre dumneavoastră şi Societate se desfăşoară în Dublin, unde sunt situate serverele principale ale Societății.
 • Software-ul Societății, disponibil sub formă descărcabilă sau nedescărcabilă, precum şi prin Platforma de internet sau printr-o Platformă alternativă (denumit în continuare "Software"), vă permite să folosiţi serviciile noastre de jocuri de noroc ("Serviciile"). Societatea îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, șterge sau adăuga la Servicii sau la Software, la libera sa alegere și în urma obținerii aprobărilor corespunzătoare, modificări care intră în vigoare imediat, cu înştiinţarea prealabilă în scris a dumneavoastră (inclusiv prin email și/sau prin contul de joc) cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, aveți dreptul de a înceta “Acordul de utilizare”. Societatea nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu suferit de dumneavoastră care rezultă din modificările efectuate şi nu veţi avea niciun fel de pretenţii împotriva Societății în această privinţă. Nicio clauză din “Acordul de utilizare”, precum și nicio schimbare în ceea ce privește Serviciile, nu vor opera astfel încât să excludă orice răspundere a Societății (i) în caz de deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența Societății sau (ii) pentru acțiuni care decurg din comportament intenționat sau neglijență gravă a Societății.
 • Veţi accesa Software-ul şi veţi folosi Serviciile doar prin intermediul contului de joc propriu şi niciodată nu veţi accesa Software-ul şi nu veţi folosi Serviciile prin intermediul contului de joc al unei alte persoane. Dacă veţi încerca să folosiţi Serviciile prin intermediul contului de joc al altei persoane, avem dreptul să vă închidem imediat contul de joc, să reţinem integral sumele existente în acesta şi să vă interzicem folosirea Serviciilor în viitor.

2. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor

 • Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre prevederile cuprinse în “Acordul de utilizare”, trebuie să încetaţi imediat utilizarea Software-ului şi să dezinstalaţi Software-ul din calculatorul dumneavoastră şi/sau din orice alt dispozitiv aplicabil.
 • Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza şi schimba oricare dintre termenii şi condiţiile din “Acordul de utilizare”, la orice moment dat, şi vă vom aduce la cunoştinţă orice astfel de eventuale modificări sau schimbări prin publicarea noii versiuni a “Acordului de utilizare” pe Website. Orice versiune modificată a “Acordului de utilizare” va intra în vigoare o dată cu publicarea sa pe Website sau mai devreme dacă se prevede astfel printr-o lege, regulament sau directivă aplicabilă, iar continuarea folosirii de către dumneavoastră a Serviciilor sau a Software-ului va reprezenta acceptul dumneavoastră cu privire la modificările efectuate în cuprinsul “Acordului de utilizare”. Veți fi notificat cu privire la modificările efectuate asupra prevederilor “Acordului de utilizare” prin e-mail, prin intermediul contului dumneavoastră de joc sau prin intermediul unor notificări de tipul pop-ups afișate pe Website. Dacă nu sunteți de acord cu modificările efectuate asupra prevederilor “Acordului de utilizare”, aveți dreptul de a înceta “Acordul de utilizare”. VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI: Tratăm cu toată seriozitatea confidenţialitatea datelor dumneavoastră şi, astfel, modificările efectuate asupra Politicii de confidenţialitate sunt strict supuse numai prevederilor cuprinse în Politica de confidențialitate.

3. Respectarea legilor

 • Este posibil ca în anumite jurisdicţii jocurile de noroc desfășurate pe Internet să nu fie legale. Prin aceasta, înţelegeţi şi acceptaţi faptul că Societatea nu vă poate furniza niciun fel de consultanță juridică sau garanții cu privire la folosirea de către dumneavoastră a Serviciilor, iar Societatea nu îşi asumă răspunderea cu privire la legalitatea Serviciilor în jurisdicţia în care vă aflaţi. Vă rugăm să verificaţi legislaţia relevantă din jurisdicţia dumneavoastră înainte de a vă înregistra un cont de joc la Societatea noastră şi de a ne folosi Serviciile.
 • Serviciile sunt destinate doar jucătorilor cărora nu le este interzis de legislaţia în vigoare a oricărei ţări aplicabile să participe la jocuri de noroc la distanță (desfășurate pe Internet). Societatea nu intenţionează să vă susţină în procesul de încălcare a legilor în vigoare. Prin prezenta, declaraţi, garantaţi şi ne asiguraţi că folosiţi Software-ul şi Serviciile în conformitate cu toate legile, statutele şi reglementările aplicabile în vigoare. Societatea nu va răspunde pentru folosirea ilegală sau neautorizată a Software-ului şi/sau a Serviciilor de către dumneavoastră. Dacă aveţi orice dubii în privinţa legalităţii folosirii de către dumneavoastră a Software-ului şi a Serviciilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă jurisdicției respective în care vă aflați, vă rugăm să apelaţi la consultanţă juridică de specialitate în jurisdicţia în care vă aflaţi. Prin acceptarea acestor termeni, sunteţi de acord să ajutați Societatea, în măsura în care puteţi, să respecte legile şi reglementările în vigoare.
 • Persoanele aflate în anumite ţări incluzând, dar fără a se limita la, Statele Unite ale Americii, Israel şi Turcia nu sunt eligibile să deschidă un cont de joc la Societate, să efectueze depuneri și nici să ne folosească Serviciile. Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica lista ţărilor ai căror jucători nu vor putea folosi Serviciile sale, ocazional, la libera sa alegere.

4. Participarea permisă

 • Nicio persoană cu vârsta sub 18 ani sau sub vârsta legală pentru a se angaja în activităţile incluse în Servicii în conformitate cu legislaţia unei jurisdicţii, oricare ar fi mai mare ("Vârsta legală"), nu poate sub nicio formă descărca Software-ul sau folosi Serviciile, iar orice persoană aflată sub Vârsta Legală care descarcă Software-ul sau foloseşte Serviciile va fi considerată ca încălcând termenii Acordului de utilizare. Societatea îşi rezervă dreptul de a solicita în orice moment documente care să facă dovada vârstei, pentru a verifica faptul că persoanele aflate sub Vârsta Legală nu folosesc Serviciile sale. Societatea vă poate închide contul de joc şi/sau vă poate exclude de la folosirea Software-ului sau a Serviciilor dacă nu furnizaţi dovada vârstei sau dacă Societatea suspectează că nu aveţi Vârsta Legală. Societatea îşi rezervă dreptul de a reţine fondurile existente în contul dumneavoastră de joc până la verificarea vârstei.
 • În vederea înregistrării, veți furniza cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data naşterii, adresa de e-mail valabilă, adresa de domiciliu, nume utilizator, parola, acceptarea termenilor şi condiţiilor, precum și confirmarea voluntară a vârstei de peste 18 ani.
 • Atunci când utilizați serviciile noastre vi se poate solicita să ne furnizați anumite informații privind sursa fondurilor utilizate de Dvs, bonitatea Dvs financiară, ocupația și alte informații similare. Ne rezervăm dreptul de a vă restricționa accesul la contul Dvs de joc, inclusiv – dar fără limitare – restricționarea sumelor pe care le puteți depozita în contul de joc, în funcție de informațiile pe care ni le furnizați, sau în cazul în care nu furnizați informațiile solicitate. Astfel de restricții pot fi stabilite dacă avem printre altele (dar fără limitare la următoarele) preocupări rezonabile cu privire la natura licită a fondurilor dvs., inclusiv din perspectiva spălării banilor sau finanțării terorismului, a bonității și a resurselor financiare, sau alte îngrijorări similare decurgând din obligațiile noastre privind "jocul responsabil", în calitatea Societății de organizator de jocuri de noroc. Nu vom fi răspunzători față de Dvs pentru nicio pierdere pe care ați putea să o suportați (i) anterior impunerii unei astfel de restricții; sau (ii) în legătură cu orice alte conturi de joc pe care le-ați înregistrat sau pe care le reactivați, înainte sau după ce o astfel de restricție a fost operată.
 • La acceptarea înregistrării, Societatea va genera în mod automat un cod unic atribuit dumneavoastră. Precizăm că Societatea creează un singur și unic cont de joc pentru fiecare jucător înregistrat. Nu vă este permis să deschideți și să aveți mai mult de un cont de joc deschis pe platforma de joc a Societății.
 • În vederea verificării autenticității datelor furnizate de către dumneavoastră la momentul înregistrării contului de joc, ne rezervăm dreptul de a verifica datele dumneavoastră de înregistrare, precum numele, adresa, vârsta şi metodele de plată, în orice moment, prin solicitarea anumitor documente cu privire la cetățenia dumneavoastră, precum și a altor documente relevante în vederea dovedirii reședinței dumneavoastră fiscale. În cazul cetăţenilor români, se va solicita şi codul numeric personal. Aceste documente cuprind, în general, o carte de identitate, dovada domiciliului constând într-o factură de utilităţi şi dovada metodei de plată şi pot fi încărcate prin intermediul Casieriei. Pentru mai multe informații în ceea ce privește aceste metode de identificare, vă rugăm să accesați Politica noastră de retragere. Dacă vom considera necesar, este posibil să solicităm ca respectivele copii ale documentelor să fie legalizate, aceasta însemnând că trebuie ştampilate şi atestate de către un notar public.
 • În cazul în care solicitările noastre privind furnizarea de documente nu sunt respectate de jucător (adică în cazul în care jucătorul nu confirmă autenticitatea datelor furnizate de către acesta la momentul înregistrării contului de joc) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea contului, Societatea va închide contul de joc al acestui jucător, va reţine orice sume existente în acest cont de joc și le va vira la bugetul de stat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute. În caz de deces în perioada de verificare a contului, sumele se restituie moştenitorilor, în condiţiile legii. Dacă documentele nu trec de verificările noastre interne – de exemplu, dacă suspectăm că au fost modificate sau că sunt menite să înşele sau să denatureze în orice fel – nu avem nicio obligaţie de a le considera valabile sau de a vă transmite comentarii referitoare la natura exactă a aspectelor identificate de către noi cu privire la aceste documente.
 • Jucătorul înregistrat are posibilitatea de a alimenta contul de joc cu o sumă în limită maximă de 200 euro sau echivalent, prin mijloacele de plată acceptate de Societate, dar retragerile de bani din contul de joc vor putea fi efectuate doar în urma verificării autenticităţii datelor furnizate de către jucător în conformitate cu procedura descrisă mai sus.
 • Ne rezervăm dreptul de a face verificări asupra oricărui jucător şi de a solicita orice documente relevante, indiferent de motiv, incluzând, dar fără a se limita la, investigarea identităţii jucătorului, verificări ale bonității jucătorului sau orice investigaţii ale istoricului său personal. Baza acestor investigaţii va depinde de fiecare caz în parte, dar poate include (fără limitare) verificarea datelor de înregistrare ale jucătorului, precum numele, adresa şi vârsta, verificarea tranzacţiilor sale financiare, verificarea situaţiei sale financiare şi/sau verificarea activităţii de participare la jocuri. Societatea nu este obligată în niciun fel să înştiinţeze jucătorul cu privire la desfăşurarea unei asemenea investigaţii. Asemenea activităţi pot implica folosirea serviciilor unor societăți terţe, care efectuează investigaţii în funcţie de necesităţi. Societatea poate decide, la libera sa alegere, să închidă contul de joc al unui jucător şi să reţină sumele din acesta, pe baza faptului că o asemenea investigaţie a avut un rezultat negativ sau inconcludent.
 • În timpul perioadei de angajare şi pentru o perioadă de 24 de luni ulterior angajării, niciun reprezentant, director, angajat, consultant sau agent al Societății sau al oricăreia dintre societățile din grupul său sau furnizorii, vânzătorii sau partenerii “White Label” nu vor putea utiliza Serviciile, direct sau indirect. Restricţia se aplică şi rudelor acestor persoane, iar în acest sens termenul "rudă" include, dar nu este limitat la, soţ/soţie, partener(ă), părinte, copil sau soră/frate. În plus, nici persoanelor născute în Malta şi nici rezidenţilor din Malta nu le este permisă descărcarea Software-ului şi folosirea Serviciilor.

5. Tehnologia informaţiei/proprietatea intelectuală

 • Prin prezenta, Societatea vă acordă dreptul neexclusiv, netransferabil, nesublicenţiabil de a instala şi folosi Software-ul şi întregul conţinut derivat din Software asociat Serviciilor, în conformitate cu “Acordul de utilizare”. Puteţi instala Software-ul pe un hard disk sau pe alte medii de stocare şi puteţi face copii de rezervă ale Software-ului, cu condiţia ca aceste copii să fie folosite doar de către dumneavoastră în legătură cu Serviciile, pe calculatorul pe care sunteţi principalul utilizator. Codul sursă, structura şi organizarea Software-ului sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală. Este interzisă:
  1. copierea, redistribuirea, publicarea, desfășurarea de operațiuni de inginerie inversă (decât dacă este necesar în scop de interoperabilitate), decompilarea, dezasamblarea, modificarea, traducerea sau eventualele tentative de accesare a codului sursă pentru a crea opere derivate din codul sursă;
  2. comercializarea, cesiunea, sublicenţierea, transferul, distribuţia sau închirierea Software-ului;
  3. oferirea Software-ului unei terţe părţi printr-o reţea de calculatoare sau printr-un alt mod;
  4. exportarea Software-ului în orice ţară (indiferent dacă se face prin mijloace fizice sau electronice); sau
  5. utilizarea Software-ului într-o manieră interzisă de legile şi reglementările aplicabile în vigoare.
   (denumite în mod colectiv "Activităţile interzise").
  Veţi fi considerat singurul răspunzător pentru orice daune, costuri sau cheltuieli care rezultă din sau sunt asociate săvârşirii unei Activităţi Interzise. Veţi înştiinţa Societatea de îndată ce veţi observa săvârşirea de către o altă persoană a oricăreia dintre Activităţile interzise şi veţi oferi Societății ajutorul necesar privind investigaţiile pe care le va realiza ca urmare a informaţiilor furnizate de către dumneavoastră în această privinţă.
 • Numele mărcilor asociate Mărcilor proprii şi Website-ului) şi oricare alte mărci, mărci de servicii şi/sau nume comerciale folosite de Societate în nume propriu sau ocazional împreună cu partenerii “White Label” (denumite în continuare "Mărci") reprezintă mărcile, mărcile de servicii şi/sau numele comerciale ale Societății sau ale oricăreia dintre companiile din grupul său, ale licenţiatorilor săi sau ale partenerilor săi “White Label”, aceste entităţi rezervându-şi toate drepturile asupra acestor Mărci. Pe lângă drepturile asociate Mărcilor, Societatea sau orice Societate din grupul său şi/sau licenţiatorii săi şi/sau partenerii săi “White Label” deţin toate drepturile privind întregul conţinut, incluzând, dar nefiind limitat la, Software, imagini, grafică, fotografii, animaţii, clipuri video, muzică, clipuri audio şi text, disponibil prin intermediul Software-ului sau pe Website (denumit în continuare "Conţinutul Website-ului"), Conţinutul Website-ului fiind protejat de drepturi de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Prin prezenta, confirmaţi faptul că, utilizând Serviciile sau Software-ul, nu veţi obţine niciun drept asupra Mărcilor sau asupra Conţinutului Website-ului, iar pe acestea din urmă le puteţi folosi doar în conformitate cu Acordul de utilizare.

6. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră

În considerarea drepturilor pe care vi le acordăm de a folosi Serviciile şi Software-ul, declaraţi, garantaţi, vă obligați şi afirmați următoarele:

 • Aveţi Vârsta Legală astfel cum aceasta este definită în Acordul de utilizare, sunteţi în deplinătatea facultăţilor mentale şi sunteţi capabil de a răspunde pentru propriile acţiuni.
 • Toate detaliile pe care le-aţi oferit Societății fie în timpul procesului de înregistrare, fie mai târziu, inclusiv în timpul oricărei tranzacţii de depunere, sunt adevărate, actualizate, corecte şi complete şi se potrivesc cu numele de pe cardul/cardurile de debit/credit sau aferente altor conturi de plată care sunt folosite pentru a depune sau primi fonduri în contul de joc propriu. Ne veţi înştiinţa cu promptitudine despre orice modificări ale detaliilor pe care le-aţi furnizat anterior Societății. Ocazional, vi se va solicita furnizarea anumitor documente pentru a verifica detaliile cardului de credit folosit de dumneavoastră pentru a depune bani în contul de joc propriu. În funcţie de rezultatul acestor verificări, vi se va permite sau nu să depuneţi bani în continuare cu cardul de credit pe care l-aţi folosit anterior. În cazul în care oricare dintre informaţiile furnizate se dovedeşte a fi falsă, incorectă, înșelătoare sau în orice mod incompletă, se va considera că aţi încălcat termenii “Acordului de utilizare” şi ne rezervăm dreptul de a vă închide contul de joc imediat şi/sau de a vă împiedica să mai folosiţi Software-ul sau Serviciile, pe lângă oricare alte acţiuni suplimentare pe care putem decide să le luăm.
 • Contul dumneavoastră de joc este doar pentru beneficiul propriu. Nu veţi permite unei terţe părţi (inclusiv unei rude) să vă folosească contul de joc, parola sau identitatea pentru a accesa sau folosi Serviciile sau Software-ul şi veţi fi singurul răspunzător pentru activităţile efectuate asupra contului de joc de către o terţă parte. Nu veţi dezvălui unei alte persoane numele de utilizator sau parola contului dumneavoastră de joc şi veţi întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că aceste detalii nu sunt dezvăluite niciunei alte persoane. Ne veţi informa imediat dacă aveți suspiciuni potrivit cărora contul dumneavoastră de joc este folosit de către o terţă parte şi/sau dacă o terţă parte are acces la numele de utilizator sau parola dumneavoastră, pentru a putea investiga aceste aspecte, și veţi coopera cu noi, la solicitarea noastră, în cursul acestei investigaţii.
 • Sunteţi răspunzător pentru securitatea numelui de utilizator şi parolei dumneavoastră pe propriul calculator (PC) sau în locaţia din care accesaţi Internetul. În cazul în care combinaţia nume de utilizator - parolă este accesată ilegal de către un infractor cibernetic ("hacked") din calculatorul dumneavoastră, din cauza unor viruşi sau din cauza unui software rău intenţionat (“malware”) prezent în calculatorul de pe care vă accesaţi contul de joc, responsabilitatea vă revine. Trebuie să raportaţi imediat Societății orice tentativă de accesare frauduloasă sau breşă de securitate de pe terminalul propriu.
 • Aţi verificat şi ați stabilit că folosirea de către dumneavoastră a Serviciilor nu încalcă nicio lege sau reglementare a jurisdicţiei în care vă aflaţi.
 • Înţelegeţi pe deplin metodele, regulile şi procedurile Serviciilor şi a jocurilor de noroc desfășurate pe Internet în general. Înţelegeţi că vă revine întreaga responsabilitate de a vă asigura că detaliile pariurilor şi jocurilor dumneavoastră sunt corecte. Nu veţi comite acte şi nu vă veţi manifesta astfel încât să prejudiciați imaginea Societății.
 • Înţelegeţi pe deplin că există riscul de a pierde bani atunci când participaţi la jocuri de noroc prin intermediul Serviciilor şi că sunteţi pe deplin răspunzător pentru orice astfel de pierderi. Sunteţi de acord că folosirea Serviciilor este lăsată la propria dumneavoastră opţiune, la propria dumneavoastră alegere şi pe riscul dumneavoastră. În ceea ce priveşte pierderile suferite de către dumneavoastră, nu veţi avea pretenţii de niciun fel împotriva Societății sau a oricărei societăți din grupul de societăți 888 sau a oricărui partener “White Label” sau împotriva directorilor, reprezentanților sau angajaţilor acestora.
 • Sunteţi de acord că, pentru înregistrarea şi folosirea Serviciilor, trebuie să ne furnizați anumite date cu caracter personal (inclusiv detalii privind metodele de plată alese de către dumneavoastră). Vom prelucra toate informaţiile furnizate de către dumneavoastră cu diligență şi nu le vom divulga către terţe părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute în Politica de confidenţialitate. Vă sfătuim să citiţi Politica de confidenţialitate pentru a vă asigura că luați la cunoștință și că sunteţi de acord cu politicile noastre referitoare la modul în care vă prelucrăm informaţiile.
 • Confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă faptul că Software-ul include funcţii asigurate de terţe părţi, care se pot instala automat pe dispozitivul dumneavoastră ca parte din Software și care poate fi actualizat ocazional în mod automat. Printre altele, astfel de funcţii pot accesa istoricul mâinii pe care aţi jucat-o, care este stocat pe dispozitivul dumneavoastră, cu scopul de a vă oferi anumite promoţii şi de a vă transmite anumite înştiinţări. Aveți posibilitatea de a alege să nu activaţi înregistrarea istoricului mâinii jucate sau să dezinstalaţi funcţia respectivă.
 • Veţi folosi Website-ul, Serviciile şi Software-ul în deplină conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de utilizare, astfel cum acestea sunt modificate ocazional şi vă veţi supune tuturor acestor reguli şi instrucţiuni pentru a participa la jocurile de noroc incluse în Servicii.
 • Aţi luat la cunoştinţă faptul că, în baza legislaţiei fiscale din Romania, Societatea va reţine la sursă impozit pe câştigurile obţinute de către dumneavoastră la momentul fiecărui transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar. In acest sens, cotele de impozit folosite la calculul impozitului pe câştigurile obţinute de către dumneavoastră sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă în Romania, în vigoare la momentul efectuării retragerilor.
 • Societatea vă acordă acces la informaţiile privind situaţia contului dumneavoastră de joc, istoricul jocurilor - inclusiv mizele, câştigurile şi pierderile -, depozitele şi retragerile, precum şi alte tranzacţii în legătură cu acesta, toate aceste informaţii fiind disponibile în contul dumneavoastră de joc cel puţin 90 de zile. De asemenea, în fiecare an până la sfârșitul lunii februarie, Societatea vă va furniza un raport lunar cu privire la veniturile brute din jocuri de noroc obținute de către dumneavoastră în anul anterior.
 • Aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că Societatea poate publica sumele pe care le-aţi câştigat, împreună cu numele dumneavoastră de utilizator, pe Website şi/sau reţele sociale.
 • Sunteţi singurul răspunzător pentru orice servicii de acces la Internet şi la reţelele de telecomunicaţii, precum şi pentru alte autorizări și permisiuni necesare pentru a folosi Software-ul şi Serviciile.
 • Veţi folosi Serviciile şi Software-ul cu bună credinţă faţă de Societate şi față de ceilalţi jucători care utilizează Serviciile. În cazul în care Societatea are suspiciuni rezonabile că aţi utilizat Serviciile sau Software-ul cu rea credinţă, Societatea are dreptul de a vă închide contul de joc şi de a vă reţine toate sumele existente în contul de joc. Prin aceasta, renunţaţi la orice pretenţii ulterioare împotriva Societății în această privinţă.
 • Aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că anumite jocuri şi mese care sunt incluse în Servicii vă sunt oferite în mod "partajat" (“shared basis”), ceea ce dă posibilitatea utilizatorilor Serviciilor prin intermediul Mărcilor proprii, jucătorilor care contractează cu alte entități din grupul de societăți 888, precum şi jucătorilor unor terţe platforme de joc să joace unul cu celălalt. În asemenea cazuri, acceptaţi că este posibil să jucaţi cu sau împotriva altor jucători, care pot avea configuraţii diferite față de a dumneavoastră, aceasta incluzând, dar fără a se limita la, alte valute şi alte limite de pariere. Sunteţi de acord că, la libera alegere a Societății, puteţi fi introdus în aceste jocuri şi mese comune şi că, în măsura în care încălcaţi Acordul de utilizare, Societatea va avea dreptul de a vă bloca participarea la joc prin intermediul Mărcilor proprii.
 • Aţi luat la cunoştinţă faptul că, referitor la jocurile comune(“peer to peer”), puteţi fi dezavantajat faţă de alţi jucători ca urmare a problemelor tehnice, precum viteze de reţea mai reduse sau performanță mai redusă a dispozitivelor utilizatorului final. În plus, este posibil ca transmisiunile televizate în direct, precum și alte transmisiuni să sufere întârzieri, iar ca urmare alţi jucători pot avea informaţii mai actualizate referitoare la evenimentele transmise.

7. Utilizări interzise ale Website-ului şi Serviciilor

 • Fonduri ilicite şi activităţi ilegale: Declaraţi că sursa fondurilor folosite de către dumneavoastră pentru participarea la jocurile de noroc organizate pe Website nu este ilicită şi că nu veţi folosi Serviciile în niciun fel ca sistem de transfer al banilor. Nu veţi folosi Serviciile pentru nicio activitate ilegală sau frauduloasă sau pentru tranzacţii interzise (inclusiv spălarea de bani) în conformitate cu legislaţia jurisdicţiei aplicabile dumneavoastră (în special, legile din Malta și din România). În cazul în care Societatea are o suspiciune rezonabilă potrivit căreia este posibil să vă angajați sau v-ați angajat deja în activităţi frauduloase, ilegale sau necorespunzătoare, incluzând, dar fără a se limita la, activităţi de spălare de bani sau comportament care să încalce în orice fel Acordul de utilizare, accesul dumneavoastră la Serviciile noastre va fi încetat imediat şi/sau contul dumneavoastră de joc va fi blocat. În cazul în care contul dumneavoastră de joc este închis sau blocat în aceste condiţii, Societatea nu are obligaţia să vă returneze fondurile care se găsesc în contul dumneavoasră de joc. În plus față de încetarea accesului dumneavoastră la Servicii şi/sau a blocării contului dumneavoastră de joc, Societatea îşi rezervă dreptul de a vă împiedica să accesaţi orice alte website-uri sau servere ale Societății sau de a vă împiedica să accesaţi orice alte servicii oferite de către Societate. Societatea va avea dreptul de a informa autorităţile relevante competente, alţi furnizori de servicii online şi băncile, companiile de carduri de credit, furnizorii de servicii de plată electronică sau alte instituţii financiare (denumite împreună "Terţe părţi interesate"), cu privire la identitatea dumneavoastră şi cu privire la orice activitate suspectată a fi frauduloasă, ilegală sau necorespunzătoare, iar dumneavoastră veţi coopera pe deplin cu Societatea pentru a investiga orice astfel de activitate. Cu scopul păstrării jocului onest (“fair-play”) pe Website-ul nostru, este interzisă utilizarea unor tehnici de pariere recunoscute pentru a eluda avantajul obişnuit oferit de jocurile noastre. Dacă redarea jocului din contul dumneavoastră de joc indică faptul că folosiţi asemenea tehnici de pariere, vă vom bloca imediat contul de joc şi vom reţine fondurile existente în acesta.
 • Eludarea: Am dezvoltat şi folosim tehnologie brevetată sofisticată menită să descopere şi să identifice jucătorii care folosesc în mod ilegal şi fraudulos Serviciile sau Software-ul. Nu veţi intra, accesa sau încerca să intraţi sau să accesaţi sau să înşelaţi în orice fel măsurile de securitate ale Societății. În cazul în care Societatea consideră, la libera sa alegere, că aţi încălcat această clauză, Societatea vă poate înceta accesul la Servicii imediat şi/sau vă poate bloca contul de joc, iar Societatea poate informa Terţele părţi interesate cu privire la încălcarea acestei clauze.
 • Software de ajutor (“Software Aides”): Nu este permis să folosiţi niciun program software sau robot care, după părerea noastră, posedă inteligenţă artificială ["Software de Ajutor" (“Software Aid”)] în legătură cu folosirea de către dumneavoastră a Serviciilor. Verificăm în mod constant modul de utilizare a Serviciilor pentru a detecta utilizarea eventualelor programe Software de Ajutor. În cazul în care avem suspiciuni rezonabile că au fost folosite orice programe Software de Ajutor, ne rezervăm dreptul de a acţiona după cum considerăm potrivit, inclusiv prin blocarea imediată a accesului la Servicii a jucătorului care a încălcat prezenta clauză, închiderea contului de joc a acestuia şi reţinerea tuturor fondurilor existente în contul de joc al acestuia.
 • Deconectarea intenţionată: Nu vi se permite să vă deconectaţi în mod intenţionat din joc în timp ce jucaţi pe Website. Am dezvoltat şi folosim metode elaborate care ne permit să descoperim şi să identificăm cu precizie jucătorii care se deconectează în mod intenţionat în timpul unui joc. Dacă, la libera sa alegere, Societatea consideră că aţi încălcat această clauză, Societatea vă poate închide accesul la Servicii imediat şi/sau vă poate bloca contul de joc. În cazul în care contul dumneavoastră de joc este închis sau blocat în aceste condiţii, Societatea nu are obligaţia să vă returneze fondurile care se găsesc în contul dumneavoastră de joc. În plus față de închiderea accesului dumneavoastră către Servicii şi/sau față de blocarea contului dumneavoastră de joc, Societatea îşi rezervă dreptul de a vă împiedica să accesaţi orice alte website-uri sau servere ale Societății sau să accesaţi orice alte servicii oferite de către Societate.

8. Contul dumneavoastră de joc

 • Contul dumneavoastră de joc este exclusiv pentru uz personal şi nu va fi folosit în scopuri profesionale, de afaceri sau comerciale.
 • Nu suntem răspunzători de accesul unei terţe părţi la contul dumneavoastră de joc şi nu vom fi consideraţi răspunzători sub nicio formă pentru pierderile pe care le suferiţi ca rezultat al utilizării parolei dumneavoastră de către o altă persoană sau pentru accesul neautorizat la contul dumneavoastră de joc, iar toate tranzacţiile în care numele de utilizator şi parola dumneavoastră au fost introduse corect vor fi considerate ca fiind valide, indiferent dacă au fost autorizate sau nu de către dumneavoastră.
 • Sumele existente în contul dumneavoastră de joc nu vor produce dobândă.
 • În situația în care contul dumneavoastră de joc devine inactiv (adică nu aveți nicio activitate) pentru o perioadă de 12 luni, Societatea vă va remite soldul din contul dumneavoastră de joc în contul dumneavoastră de plată. În cazul în care contul dumneavoastră de plată nu mai este valid, Societatea vă va informa în mod corespunzător, iar dumneavoastră aveți la dispoziție un an să solicitați remiterea soldului într-un alt cont de plată, pe care îl veți indica în mod expres. În situația în care nu solicitați Societății remiterea soldului într-un alt cont de plată conform celor precizate anterior, Societatea remite soldul din contul dumneavoastră de joc către bugetul de stat al României.
 • Societatea poate, în orice moment, să compenseze orice sumă pe care ne-o datoraţi cu orice sold pozitiv al contului dumneavoastră de joc. De exemplu, în cazul în care, în urma soluționării unui pariu în contul dumneavoastră de joc în legătură cu folosirea serviciilor de pariuri sportive, este necesară o reglare a acestui pariu, Societatea va putea să deducă din contul dumneavoastră de joc orice sumă de bani necesară.
 • Societatea poate, ocazional, să implementeze o politică de rotunjire a sumelor depuse sau încasate (retrase) de către jucători în cazul în care are loc şi o conversie a monedei. Efectul acestei politici va fi acela că sumele de depus sau de încasat (retras) în alte monede decât dolari americani vor fi rotunjite în sus sau în jos la conversia în sau din dolari americani. Doar cu titlu de exemplu, dacă, conform ratei de schimb, o depunere de 10 EUR este convertită de către Societate în 13,61 USD, atunci, contul dumneavoastră de joc va fi creditat cu 14.00 USD. Detaliile privind politica de rotunjire în vigoare ocazional vor fi puse la dispoziția dumneavoastră în momentul în care banii sunt convertiţi.
 • Ne rezervăm dreptul de a limita sau refuza orice pariu, miză sau alte pariuri efectuate de către dumneavoastră sau prin contul dumneavoastră de joc.
 • Societatea nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.
 • Orice fonduri pe care le depuneți la Societate sunt păstrate într-un cont bancar deschis în numele Societății (denumit în continuare "Contul desemnat"). Contul desemnat este un cont separat care conţine numai fondurile depuse de jucători şi datorate acestora, care urmează a fi utilizate pentru plata folosirii de către jucători a Serviciilor noastre.
 • În cazul în care Societatea intră în insolvenţă la un anumit moment şi este pusă în lichidare, activele şi pasivele acesteia (inclusiv cele din Contul desemnat) vor fi gestionate conform legislaţiei din Malta. Creditorii (inclusiv jucătorii) vor fi plătiţi în ordinea priorităţii statutare.
 • Dacă jocurile jucătorilor sunt întrerupte din cauza unor motive tehnice care nu sunt din culpa lor sau nu sunt rezultatul faptelor lor, jucătorilor care au plasat o miză înainte de această întrerupere li se va permite să continue jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza jucătorului va fi returnată jucătorilor în concordanță cu Termenii și Condițiile.
 • Atunci când Software-ul foloseşte o interfaţă de aplicaţie a unei terţe părţi, nu toate informaţiile asociate activităţilor dumneavoastră de jocuri de noroc din trecut sunt afişate online.
 • Dacă aveţi copii care sunt sub Vârsta Legală, trebuie să acordaţi o atenţie deosebită în ceea ce privește întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a vă asigura că aceștia nu accesează Serviciile prin intermediul dispozitivelor dumneavoastră.

9. Tranzacţiile de plată şi frauda privind plata

 • Fiecare utilizator al Serviciilor este răspunzător pe deplin de plata tuturor sumelor datorate Societății. Sunteţi de acord să nu efectuaţi sau să încercaţi să efectuaţi orice returnări şi/sau să refuzați sau anulați orice plată pe care aţi efectuat-o, iar prin prezenta sunteţi de acord să rambursaţi Societății eventualele returnări, refuzări sau anulări ale plăţilor pe care le-aţi efectuat şi oricare pierderi suferite de către Societate din această cauză. Societatea poate, la libera sa alegere, să înceteze să furnizeze Serviciile sau să reţină plata anumitor jucători sau a jucătorilor care plătesc cu anumite carduri de credit.
 • Toate sumele depozitate în sau încasate (retrase) din contul dumneavoastră de joc vor fi exprimate în RON.
 • Ne rezervăm dreptul de a verifica bonitatea tuturor jucătorilor cu agenţii de credit terţe părţi, pe baza informaţiilor furnizate la înregistrare.
 • Ne rezervăm dreptul de a folosi procesatori de plată electronică şi/sau instituţii financiare terţe părţi pentru a procesa plăţile efectuate de către şi către dumneavoastră în legătură cu utilizarea Serviciilor. În măsura în care nu intră în conflict cu termenii din Acordul de utilizare, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile acestor procesatori de plată electronică şi/sau instituţii financiare terţe părţi. În special, subliniem faptul că procesarea retragerilor prin procesatori de plăți și/sau instituții financiare terțe implică intervale suplimentare de timp (în plus față de termenul standard de 3 zile lucrătoare în care Societatea procesează o solicitare de retragere), astfel cum este menționat în Politica noastră privind Perioadele de timp pentru procesarea unei solicitări de retragere de fonduri.
 • În cazul în care avem suspiciuni rezonabile că se execută sau se primeşte o plată frauduloasă, incluzând folosirea de carduri de credit furate sau orice alte activităţi frauduloase (inclusiv returnările de plată sau alte anulări de plată), ne rezervăm dreptul de a bloca sau închide contul jucătorului, de a anula oricare plată efectuată şi de a recupera câştigurile. Ne considerăm îndreptăţiţi să informăm orice autorităţi relevante competente (inclusiv agenţiile de acordare de credite) cu privire la orice fraude de plată sau activităţi ilegale şi putem folosi serviciile unor agenţii de recuperare pentru a ne recupera plăţile. Cu toate acestea, Societatea nu va fi sub nicio formă considerată răspunzătoare de folosirea neautorizată a cardurilor de credit, indiferent dacă acestea fuseseră raportate ca fiind furate.
 • Sperăm că jucătorii noştri vor efectua depozite pentru a putea juca în mod activ cu propriile lor fonduri. În cazul conturilor de joc pentru care cele menționate anterior pare că nu se aplică, ne rezervăm dreptul de a impune o sumă destinată parierii din fondurile depuse, înainte de a permite retragerea de bani din contul de joc respectiv. Această sumă destinată parierii va reprezenta un multiplu al tuturor fondurilor depuse, pe care o vom specifica în funcţie de fiecare caz în parte (de exemplu, 1 x suma depusă). Ne rezervăm dreptul de a solicita mizarea acestei sume în anumite jocuri şi de a exclude de la mizare anumite tipuri de jocuri cu risc redus, la propria noastră alegere.
 • Ne rezervăm dreptul de a aplica taxe pentru administrarea depunerilor dumneavoastră în contul de joc şi retragerilor dumneavoastră din contul de joc, astfel cum se poate specifica la Casierie, ocazional.
 • Toate plăţile în contul dumneavoastră de joc trebuie realizate dintr-o singură sursă de plată, precum un card de credit, de debit sau de plată, pe care se găseşte inscripționat numele dumneavoastră.

10. Bonusurile

 • Toate promoţiile, bonusurile sau ofertele speciale se supun termenilor şi condiţiilor specifice promoţiilor respective şi orice bonus oferit şi creditat în contul dumneavoastră de joc trebuie să fie folosit conform acestor termeni şi condiţii. În anumite cazuri, Societatea poate retrage promoțiile, bonusurile sau ofertele speciale înainte de sfârșitul perioadei promoției, bonusului sau ofertei speciale pentru care s-a făcut publicitate sau poate modifica perioada promoției, bonusului sau ofertei speciale, de obicei, din cauza abuzului jucătorilor, limitării ofertei sau a erorii.
 • În cazul în care Societatea are suspiciuni rezonabile că un jucător abuzează sau încearcă să abuzeze de un bonus, o ofertă sau altă promoţie sau poate să beneficieze prin abuz sau lipsă a bunei credinţe de o politică a jocurilor de noroc adoptată de Societate, atunci, Societatea poate, la libera sa alegere, să refuze, să reţină sau să retragă de la oricare jucător, orice bonus, ofertă sau promoţie, sau să revoce orice politică în legătură cu acel jucător, temporar sau permanent sau să închidă accesul jucătorului la Servicii şi/sau să blocheze contul jucătorului.
 • Toţi jucătorii au dreptul la un singur bonus de bun venit (care poate fi folosit numai după ce jucătorii au efectuat primul lor depozit în contul de joc). Jucătorii care efectuează primul lor depozit în contul de joc deschis la Societate și care au avut un cont de joc deschis pe oricare dintre website-urile deținute sau operate de Societate nu vor primi un bonus de bun venit suplimentar , cu excepția cazului în care Societatea decide altfel, la libera sa alegere.
 • Bonusurile acordate de către Societate în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc vor fi transferate numai în contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Bonusurile acordate sunt evidenţiate în mod distinct faţă de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment.
 • Contul dumneavoastră de joc conţine atât Fonduri disponibile (cele care pot fi utilizate în orice joc sau retrase conform Politicii de retragere), cât şi Fonduri restricţionate care nu pot fi retrase (totalul fondurilor provenite din bonusuri care nu îndeplinesc încă cerinţele de pariere, precum şi eventualele câştiguri asociate acestor fonduri provenite din bonusuri).
 • Dacă în contul dumneavoastră de joc aveți atât Fonduri disponibile, cât și Fonduri restricționate, următorul pariu pe care îș veți plasa va folosi mai întâi Fondurile disponibile. Fondurile restricționate vor fi folosite numai după ce soldul Fondurilor disponibile ajunge la zero. Cele de mai sus nu se vor aplica: (i) pentru utilizarea dvs. de rotiri gratuite, FreePlay, vouchere jackpot, bilete de turneu, jetoane de pariere gratuite și jetoane de profit, pe care le puteți folosi oricând; și (ii) dacă primiți vreun transfer de bani dintr-un alt cont cu privire la produsele noastre de poker, veți putea utiliza astfel de fonduri înaintea Fondurilor disponibile. Premiile jackpot nu se vor mări ca urmare a pariurilor făcute cu Fonduri restricţionate, cu bonusuri de tipul “Free spins” (Învârtiri gratuite) sau cu bonusuri FreePlay. Premiile jackpot se vor mări numai ca urmare a pariurilor făcute cu Fonduri disponibile.
 • În cazul în care Societatea are suspiciuni rezonabile că aţi beneficiat în mod ilegal de bonusurile de bun venit ale Societății sau că aţi realizat orice altă acţiune cu rea credinţă în legătură cu promoţia unui bonus oferită pe oricare dintre website-urile deţinute şi/sau operate de către Societate, Societatea va avea dreptul de a vă bloca sau închide contul de joc şi, în asemenea cazuri, Societatea nu va avea obligaţia de a vă returna fondurile existente în contul dumneavoastră de joc.
 • În cazul în care avem suspiciuni rezonabile că un cont de joc sau grup de conturi de joc funcţionează systematic – spre exemplu, folosind anumite tehnici specifice de pariere sau pariind ca un grup, Societatea are dreptul de a bloca sau închide toate conturile de joc, iar în astfel de cazuri, Societatea nu va avea nicio obligaţie de a returna eventualele fonduri existente în conturile de joc respective.
 • Puteţi solicita eliminarea unui bonus din contul dumneavoastră de joc, dar reţineţi că această acţiune poate include şi eventualele câştiguri obţinute din asemenea bonus.
 • Reţineţi că bonusul "confirmarea identităţii" este emis la libera alegere a Societății și, prin urmare, acesta poate să nu fie disponibil pentru toţi jucătorii care îşi confirmă identitatea la noi. Prin derogare de la prevederile de modificare din Secțiunea 2, ne rezervăm dreptul de a retrage această ofertă de bonus, în orice moment. La selectarea jucătorilor care vor primi acest bonus de verificare vor fi luate în considerare anumite criterii, precum: ţara de înregistrare, valoarea depozitului efectuat, tipul de plată a depunerii, precum şi alte detalii ale contului de joc. Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii cu privire la această ofertă de bonus, precum şi la eligibilitatea contului dumneavoastră de joc în acest scop, vă rugăm să contactaţi operatiuni@888.ro.

11. Obligaţiile Societății

 • Societatea nu are obligaţia de a verifica dacă jucătorii folosesc Serviciile în conformitate cu Acordul de utilizare, astfel cum acesta este actualizat din când în când.
 • Societatea nu va fi obligată, sub nicio formă, să investigheze sau să urmărească plângerile făcute de către un jucător împotriva unui alt jucător care foloseşte Serviciile sau să întreprindă orice acţiune în legătură cu cele precizate anterior, sau să acţioneze împotriva unui jucător din orice motiv, incluzând, dar fără a se limita la, încălcarea termenilor Acordului de utilizare. Societatea poate, la libera sa alegere, să decidă să întreprindă acțiunile necesare împotriva oricărei persoane pe care o suspectează că este angajată în orice comportament ilegal sau că încalcă termenii Acordului de utilizare, dar nu are nicio obligaţie să acționeze conform celor precizate anterior.
 • Societatea nu are obligaţia să păstreze numele de utilizator sau parolele conturilor de joc. În cazul în care rătăciți, uitaţi sau vă pierdeţi numele de utilizator sau parola contului de joc din alte motive decât cele rezultând din neglijența Societății, Societatea nu va fi considerată răspunzătoare.
 • Societatea va prelucra toate informaţiile personale pe care i le furnizaţi strict în conformitate cu prevederile Politicii de Confidenţialitate.

12. LIPSA GARANŢIEI

 • SERVIICIILE ŞI SOFTWARE-UL SUNT FURNIZATE "CA ATARE". SOCIETATEA NU GARANTEAZĂ ŞI NU FACE DECLARAŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE (DERIVÂND DIN LEGE, STATUT SAU DE ALTĂ NATURĂ), INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE ȘI CONDIȚIILE DE COMERCIALITATE, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, CARACTERUL COMPLET SAU PRECIS AL SERVICIILOR SAU AL SOFTWARE-ULUI SAU ÎNCALCAREA LEGILOR ȘI REGLEMENTĂRILOR APLICABILE. ÎNTREGUL RISC AL FOLOSIRII, CALITĂȚII ȘI PERFORMANȚEI SOFTWARE-ULUI VĂ REVINE.
 • SOCIETATEA NU GARANTEAZĂ CĂ SOTWARE-UL SAU SERVICIILE NOASTRE VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ, CĂ VOR FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTREUPERI, LA TIMP, ÎN MOD SECURIZAT ŞI FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI REMEDIATE, SAU CĂ SOFTWRE-UL SAU SERVERUL CARE ÎL DESERVEȘTE SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU BUG-URI SAU CĂ REPREZINTĂ FUNCȚIONALITATEA DEPLINĂ, ACURATEȚEA, FIABILITATEA MATERIALELOR SAU A REZULTATELOR SAU ACURATEȚEA ORICĂREI INFORMAȚII OBȚINUTĂ DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR.
 • ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ ERORI, DEFECŢIUNI, BUG-URI SAU VIRUŞI ÎN LEGĂTURĂ CU SISTEMELE SAU COMUNICAŢIILE, ASOCIATE CONFIGURĂRII CONTULUI SAU ALTOR ELEMENTE ALE SERVIVIILOR SAU CARE AU CA REZULTAT PIERDEREA DE DATE SAU CÂŞTIGURI SAU BONUSURI SAU ALTE DAUNE AFERENTE PROVOCATE DE DUMNEAVOASTRĂ DIN PROPRIA VINĂ SAU ALTE DAUNE PRODUSE CALCULATORULUI SAU SOFTWARE-ULUI DUMNEAVOASTRĂ CA URMARE A ACȚIUNII DUMNEVOASTRĂ, SOCIETATEA NU VA FI CONSIDERATĂ RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN FEL FAŢĂ DE DUMNEVOASTRĂ ŞI VA ANULA TOATE JOCURILE RESPECTIVE ŞI PLĂŢILE AFERENTE ACESTOR JOCURI (DACĂ ASEMENEA ERORI, DEFECŢIUNI, BUG-URI SAU VIRUŞI ÎN LEGĂTURĂ CU SISTEMELE SAU COMUNICAŢIILE SUNT DESCOPERITE) ŞI POATE ÎNTREPRINDE ORICE ALTĂ MĂSURĂ PENTRU A CORECTA ASTFEL DE ERORI, ŢINÂNDU-SE CONT DE FAPTUL CĂ NU ÎI REVINE SOCIETĂȚII NICIO OBLIGAŢIE SĂ FURNIZEZE O REŢEA DE BACK UP ŞI/SAU SISTEME SAU SERVICII SIMILARE.
 • SOCIETATEA NU VA FI CONSIDERATĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO ACŢIUNE SAU OMISIUNE REALIZATĂ DE FURNIZORUL DUMNEVOASTRĂ DE SERVICII DE INTERNET SAU DE O TERŢĂ PARTE CU CARE AŢI CONTRACTAT PENTRU A OBȚINE ACCES LA SERVERUL CARE GĂZDUIEŞTE WEBSITE-UL.

13. Limitarea răspunderii

 • Sunteţi de acord cu faptul că sunteţi liber să decideţi dacă folosiţi Serviciile şi că faceţi acest lucru la libera dumneavoastră alegere, discreţie şi pe risc propriu.
 • Societatea nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau față de oricare terţă parte contractual, delictual, din culpă sau altfel, pentru orice pierdere sau pagubă rezultând din sau fiind în orice fel legată de folosirea de către dumneavoastră sau de către o terță parte a Software-ului sau a Serviciilor, fie directă sau indirectă, incluzând, fără limitare, daunele pentru pierderea afacerilor, pierderea de profituri (inclusiv pierderea sau imposibilitatea de a primi câştiguri anticipate), întreruperea afacerilor, pierderea informațiilor de afaceri, sau orice altă daună pecuniară sau indirectă (chiar și atunci când ne-ați notificat cu privire la posibilitatea unei asemenea pierderi sau unui asemenea prejudiciu).
 • Societatea nu va fi răspunzătoare contractual, delictual, din culpă sau altfel, pentru nicio pierdere sau pagubă rezultând din sau fiind în orice fel legată de folosirea de către dumneavoastră a oricăriu link cuprins și afișat pe Website. Societatea nu va fi răspunzătoare de conţinutul afișat de oricare website care poate fi accesat prin link prin intermediul Website-ului sau ale Serviciilor.
 • Confirmaţi faptul că Societatea nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau față de orice terţe părţi pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Software-ului sau a Serviciilor.
 • Nimic din “Acordul de utilizare” nu va funcţiona astfel încât să excludă răspunderea Societății pentru (i) deces sau vătămare cauzate de neglijenţa Societății sau pentru (ii) acțiuni care rezultă din comportamentul intenționat sau neglijența gravă a Societății.
 • Sunteţi de acord că, în cazul în care Software-ul sau Serviciile nu funcţionează corect din cauza unor motive incluzând, fără limitare, orice întârziere sau întrerupere în funcţionare sau transmisie, orice pierdere sau corupere de date sau comunicații sau defecțiuni ale liniilor, utilizarea improprie de către o persoană a Website-ului sau a conţinutului său sau orice eroare sau omisiune în conţinut sau orice alţi factori care se află dincolo de controlul nostru:
  1. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, inclusiv pentru pierderea câştigurilor care ar putea rezulta; Cu toate acestea, Societatea vă va restitui miza plasată înainte de întreruperea jocului din motive tehnice care nu sunt imputabile participantului; și
  2. dacă asemenea erori rezultă într-o creştere a câştigurilor pe care vi le datorăm sau care v-au fost plătite, nu aveţi dreptul asupra câștigurilor care se încadrează în această creştere. Veţi informa imediat Societatea cu privire la eroarea produsă şi veţi plăti toate câştigurile care v-au fost creditate în contul de joc din eroarea Societății (astfel cum a instrucționat Societatea) sau Societatea poate, la libera sa alegere, să deducă o sumă egală cu acele câştiguri din contul dumneavoastră de joc sau să compenseze suma în cauză cu orice sume datorate Societății de către dumneavostră.

14. Încălcarea acestor termeni şi condiţii

 • Sunteţi de acord să despăgubiţi pe deplin, să apăraţi şi să nu învinuiţi Societatea, precum şi reprezentanții, directorii şi angajaţii acesteia, imediat şi la cerere, împotriva tuturor pretențiilor, cererilor de chemare în judecată angajând responsabilitatea Societății, daunelor, pierderilor, costurilor şi cheltuielilor, inclusiv a onorariilor avocațiale şi a oricăror alte taxe, oricum ar fi acestea cauzate, care pot rezulta din:
  1. orice încălcare a Acordului de utilizare de către dumneavoastră;
  2. încălcarea de către dumneavoastră a unei legi sau a drepturilor unor terţe părţi;
  3. utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor şi Software-ului sau utilizarea de către orice altă persoană care accesează Serviciile sau Software-ul folosind datele dumneavoastră de identificare, indiferent dacă are sau nu acordul dumneavoastră; sau
  4. acceptarea eventualelor câştiguri.
  În plus față de orice alt remediu disponibil Societății, în caz de încălcare a acestor termeni şi condiţii din Acordul de utilizare sau în cazul în care Societatea are motive rezonabile pentru a vă suspecta de încălcarea termenilor şi condiţiilor din Acordul de utilizare, câştigurile pe care le-aţi obţinut vor fi confiscate la libera alegere a Societății, iar Societatea poate reţine soldul pozitiv existent în contul dumneavoastră de joc pentru orice daune sau orice alte sume pe care le datoraţi Societății pentru investigaţia în desfăşurare şi/sau finalizarea oricăror proceduri legale. Nerespectarea Acordului de utilizare va rezulta şi în descalificare, închiderea contului de joc şi/sau acţiuni judiciare formulate împotriva dumneavoastră.

15. Dispute

 • Acceptaţi şi sunteţi de acord ca generatorul de numere aleatorii (RNG) să determine evenimentele generate aleatoriu necesare în legătură cu Serviciile şi în cazul în care rezultatul arătat de Software (aşa cum este instalat şi operat de către hardware-ul dumneavoastră) este în dezacord cu rezultatul prezentat de serverul nostru, rezultatul prezentat de serverul nostru va avea întâietate în toate cazurile. Vi s-a adus la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că (fără a vă fi afectate alte drepturi şi despăgubiri) evidențele (înregistrările) ținute de Societate vor reprezenta autoritatea finală ce va determina termenii de utilizare de către dumneavoastră a Serviciilor şi nu veţi avea niciun drept de a contesta deciziile Societății în legătură cu aceste chestiuni.
 • Prin prezenta vă obligaţi să transmiteţi orice cereri sau reclamații la departamentul de servicii pentru clienţi, la adresa de e-mail suport@888.ro şi să furnizaţi Societății toate informaţiile sau probele relevante pe care Societatea vi le solicită în mod rezonabil pentru a analiza cererea sau reclamația.
 • Echipa de asistenţă a Societății va analiza cererea sau reclamația dumneavoastră şi vă va transmite decizia în decurs de 14 zile calendaristice de la depunerea de către dumneavoastră a cererii sau reclamației în atenția Societății.
 • Dacă nu sunteţi de acord cu decizia Societății, ar trebui să contactaţi managerul de asistenţă pentru a contesta decizia Societății şi să furnizaţi imediat Societății toate dovezile relevante în vederea contestării deciziei.
 • Managerul de asistenţă va re-analiza cererea sau reclamația dumneavoastră şi vă va transmite decizia finală şi obligatorie a Societății în decurs de 14 zile calendaristice.
 • În cazul în care 888 Romania Limited nu vă soluţionează reclamația sau cererea în termenul prevăzut anterior sau dacă 888 Romania Limited vă respinge reclamaţia sau cererea, aveți posibilitatea de a vă adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
 • Dacă jucaţi dintr-un stat membru UE, puteţi transmite un litigiu referitor la o tranzacţie de jocuri de noroc prin platforma de rezoluţii a litigiilor online a Comisiei Europene, la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Durata şi încetarea

 • Prezentul Acord de utilizare va intra în vigoare imediat după finalizarea de către dumneavoastră a procesului de înregistrare a contului de joc la Societate şi va continua să rămână în vigoare până când va înceta în conformitate cu termenii săi.
 • Societatea poate înceta “Acordul de utilizare” şi vă poate închide contul de joc (inclusiv numele de utilizator şi parola) imediat, fără înştiinţarea dumneavoastră:
  1. dacă, din varii motive, hotărâm să nu mai furnizăm Servicii în general sau în mod special către dumneavoastră;
  2. dacă considerăm că aţi încălcat oricare dintre termenii Acordului de utilizare;
  3. dacă aţi folosit Serviciile într-un mod impropriu sau într-un mod contrar spiritului Acordului de utilizare; sau
  4. în cazul în care contul dumneavoastră de joc este asociat în orice fel cu orice cont de joc existent care a fost închis pentru încălcarea Acordului de utilizare. În cazul în care contul dumneavoastră de joc este asociat sau conectat cu conturi de joc existente blocate, avem dreptul să vă închidem contul de joc, indiferent de natura acestei legături, precum şi de informaţiile de înregistrare furnizate în conturile de joc respective;
  5. pentru orice alte motive pe care le considerăm rezonabile.
 • În cazul în care nu se prevede altfel în “Acordul de utilizare”, la încetarea acestuia, soldul din contul dumneavoastră de joc vă va fi returnat într-o perioadă rezonabilă de timp după solicitarea dumneavoastră şi va fi supus dreptului nostru de a deduce orice sumă pe care ne-o datoraţi.
 • Puteţi înceta Acordul de utilizare şi închide contul dumneavoastră de joc (inclusiv numele de utilizator şi parola), în orice moment, trimiţându-ne un e-mail la adresa suport@888.ro; încetarea va intra în vigoare la închiderea de către Societate a contului dumneavoastră de joc (inclusiv a numelui de utilizator şi a parolei), care se va produce în decurs de 7 zile calendaristice de la primirea de către Societate a e-mailului dumneavoastră pe serverele noastre din Dublin, cu condiţia ca dumneavoastră să rămâneți răspunzător pentru orice activitate efectuată pe contul dumneavoastră de joc între transmiteea e-mailului cu privire la încetarea Acordului de utilizare şi închiderea contului dumneavostră de joc de către Societate.
 • La încetarea Acordului de utilizare trebuie să:
  1. întrerupeţi utilizarea Software-ului şi a Serviciilor;
  2. plătiţi toate sumele datorate Societății; şi
  3. îndepărtaţi şi ştergeţi permanent Software-ul din calculatorul dumneavoastră şi să distrugeţi toate documentele asociate care se găsesc în posesia, custodia, puterea sau controlul dumneavoastră.
 • Dreptul de a înceta Acordul de utilizare prevăzut de această clauză nu va prejudicia oricare alt drept sau remediu al oricărei părţi cu privire la încălcarea în cauză (dacă este cazul) sau la oricare altă încălcare.
 • La încetarea Acordului de utilizare, oricare ar fi motivul, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Acordul de utilizare şi sub rezerva oricăror drepturi şi obligaţii care s-au acumulat înainte de încetare, nicio parte nu va avea alte obligaţii ulterioare către cealaltă parte cu referire la Acordul de utilizare.
 • În cazul încetării Acordului de utilizare, ca urmare a încălcării Acordului de utilizare de către dumneavoastră, Societatea nu va fi obligată să vă returneze fondurile care se găsesc în contul dumneavoastră de joc şi nu veţi avea nicio pretenție împotriva Societății în această privinţă.
 • În situația în care Societatea decide să suspende transferurile de la sau către contul jucătorului din cauza încălcării de către jucător a dispoziţiilor legale și/sau încălcării de către jucător a regulamentelor de joc/termenilor și condițiilor sau alte regulamente ale Societății, Societatea va comunica jucătorului decizia justificată însoţită de documentaţia aferentă. O copie certificată pentru conformitate cu originalul a deciziei se va trimite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în termen de 3 zile lucrătoare.
 • Dacă aţi avut anterior probleme cu dependenţa de jocuri, dificultăţi financiare sau orice altă asemenea problemă inclusă în “Politica privind jocul responsabil", vă revine responsabilitatea de a nu deschide un cont de joc cât timp este în vigoare o restricție. În caz contrar, vă vom închide contul de joc imediat ce acesta este detectat. Nu avem obligaţia de a vă rambursa eventualele depuneri sau fonduri dintr-un cont de joc deschis în timpul unei asemenea restricţionări.

17. Aspecte generale

 • Dacă oricare dintre prevederile Acordului de utilizare va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă în orice privință, atunci acea prevedere se consideră a fi separabilă de restul prevederilor din Acordul de utilizare și nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din Acordul de utilizare. În asemenea cazuri, prevederea considerată nulă sau inaplicabilă va fi interpretată într-un mod compatibil cu legislația în vigoare astfel încât să reflecte, cât mai fidel posibil, intenția inițială a părților.
 • Nicio renunţare a noastră la orice termeni ai Acordului de utilizare nu va fi interpretată ca o renunţare la drepturile care ni se cuvin ca urmare a încălcării anterioare sau ulterioare a termenilor Acordului de utilizare.
 • Dacă nu se precizează altfel în mod expres, nimic din Acordul de utilizare nu va da naștere sau conferi drepturi sau orice alte beneficii terţelor părţi.
 • Nimic din Acordul de utilizare nu se va interpreta în sensul de a constitui o agenţie, un parteneriat, un trust, o relaţie fiduciară sau orice altă formă de antreprenoriat comun între dumneavoastră şi Societate.
 • Acordul de utilizare cuprinde înţelegerea integrală între Societate şi dumneavoastră în legătură cu folosirea Software-ului şi a Serviciilor şi anulează oricare alt angajament anterior dintre Societate şi dumneavoastră. Prin prezenta confirmaţi că, prin acceptarea Acordului de utilizare, nu v-aţi bazat pe nicio altă declaraţie, cu excepția faptului dacă aceasta a fost menționată în mod expres ca o declarație în Acordul de utilizare de către Societate.
 • Societatea îşi rezervă dreptul de a transfera, cesiona, sublicenţia sau oferi Acordul de utilizare, integral sau parţial, fără consimţământul dumneavoastră: (i) oricărei entităţi din acelaşi grup de companii din care face parte Societatea sau (ii) în cazul unei fuziuni, vânzări de active sau altei tranzacţii similare în care ar putea fi implicată Societatea.
 • Nu veţi transfera, cesiona, sublicenţia sau oferi în niciun mod niciunul dintre drepturile sau obligaţiile care vă revin în conformitate cu Acordul de utilizare.
 • Conform legislaţiei şi prevederilor aplicabile, Societatea poate externaliza către terţe părţi oricare şi toate Serviciile pe care le oferă în Acordul de utilizare.
 • În prezentul Acord, "dumneavoastră" sau "al dumneavoastră" sau "jucător" înseamnă persoana care foloseşte Serviciile sau Software-ul în conformitate cu Acordul de utilizare. Dacă nu este specificat altfel, "noi", " a noastră" sau "pe noi" se referă în mod colectiv la Societate şi la subsidiarele, afiliaţii, directorii, reprezentanții, angajaţii, agenţii şi contractanţii săi.
 • Nimic din Acordul de utilizare nu este constituit pentru a vă acorda un drept asupra bunurilor Societății, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, orice sumă considerată ca fiind depozit în contul dumneavoastră de joc.

18. Reglementări privind jocurile

Societatea este reglementată de legislaţia şi prevederile în vigoare în România. Sunteţi de acord cu faptul că Societatea poate fi nevoită să dezvăluie anumite informaţii despre dumneavoastră, precum şi contul de joc deţinut de dumneavoastră, autorităţilor din România, în conformitate cu legile şi prevederile în vigoare. Pentru informaţii referitoare la statutul de licenţiere al societății 888 Romania Limited, vezi aici.


19. Funcţia de chat

Ca parte a folosirii Serviciilor, Societatea vă poate oferi o facilitate de chat prin care puteţi comunica cu alţi jucători. Societatea îşi rezervă dreptul de a revizui chatul şi de a păstra o înregistrare a tuturor afirmaţiilor făcute pe această facilitate, în considerarea dreptului de proprietate al Societății asupra facilității de chat și asupra conținutului acesteia, iar prin prezenta vă exprimați în mod expres acordul cu privire la faptul că este în considerarea interesului legitim al Societății să efectueze o astfel de revizuire. Utilizarea de către dumneavoastră a facilităţii de chat reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la revizuirea și monitorizarea de către Societate a declarațiilor dumneavoastră efectuate prin intermediul facilității de chat și cu privire la stocarea conținutului acesteia, potrivit celor menționate mai sus. Facilitatea de chat se supune următoarelor reguli:

 • Nu veţi face afirmaţii care au caracter sexual explicit sau care sunt ofensatoare, inclusiv exprimări referitoare la bigotism, rasism, ură sau blasfemii.
 • Nu veţi face afirmaţii care sunt abuzive, defăimătoare sau jignitoare la adresa altor jucători, și nici afirmații care ar putea fi considerate hărțuire pentru ceilalţi jucători.
 • Nu veţi face afirmaţii care fac publicitate, promovează sau care sunt asociate în orice fel cu alte societăți care activează în domeniul online.
 • Nu veţi face afirmaţii despre Societate sau despre Website sau despre orice alt website asociat Societății care sunt false şi/sau maliţioase şi/sau care prejudiciază Societatea sau Website-ul.
 • Cunoaștem faptul că engleza nu este limba nativă a multor jucători din întreaga lume. Totuşi, în acest moment, politica noastră stipulează că aceasta este singura limbă care este permisă în aplicaţia chat.

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus referitoare la facilitatea de chat, Societatea va avea dreptul să vă blocheze privilegiile de chat sau chiar să vă închidă temporar sau permanent contul de joc. La închiderea contului de joc, Societatea vă va returna toate fondurile care se găsesc în acesta peste suma pe care i-o datoraţi în acel moment (dacă este cazul).
VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ: La utilizarea facilităţii de chat, orice informaţii personale pe care le transmiteţi, pot fi citite, colectate sau folosite de către alţi utilizatori ai aceleiaşi facilităţi de chat şi pot fi folosite de terţe părţi pentru a vă trimite mesaje nesolicitate. Societatea nu este şi nu va fi considerată răspunzătoare pentru informaţiile personale pe care le trimiteţi prin intermediul facilităţii de chat.


20. Departamentul servicii pentru clienţi şi promoţiile speciale

 • Pentru asigurarea calităţii serviciilor, apelurile pe care le faceţi către departamentul de servicii pentru clienţi vor fi înregistrate.
 • Prin aceasta, vă exprimați în mod expres acordul de a îi permite Societății să vă folosească datele de contact pe care le-aţi furnizat la înregistrarea contului de joc pentru a vă contacta ocazional în legătură cu folosirea Serviciilor sau a altor produse sau servicii oferite de către Societate, partenerii sau afiliaţii săi, ocazional.
 • Societatea nu va tolera comportamentul abuziv al jucătorilor faţă de angajaţii Societății. În cazul în care Societatea, la libera sa alegere, consideră comportamentul pe care îl aveţi la telefon, prin chat live, e-mail sau alte mijloace, ca fiind abuziv sau ofensator faţă de angajaţii săi, Societatea are dreptul să vă blocheze sau să vă închidă contul de joc.
 • Ocazional, Societatea vă va oferi promoţii speciale. Veţi fi înştiinţat de aceste promoţii prin diferite mijloace, inclusiv, dar fără limitare la, (i) e-mail, (ii) telefon, (iii) SMS şi (iv) ferestre suplimentare (pop-up) care se deschid direct din Software. Promoţiile încep la ora 00:00 şi se sfârșesc la ora 23:59 GMT la datele specificate, dacă nu se precizează altfel în termenii şi condiţiile promoţiei.
 • Vă vom oferi o opţiune de deselectare privind anumite tipuri de comunicări din partea Societății şi, dacă alegeţi opţiunea de deselectare cu privire la anumite comunicări din partea Societății, Societatea vă va respecta dorinţele în această privinţă.

21. Rate de schimb

Prin aceasta, sunteţi de acord şi acceptaţi ca jackpotul şi alte sume promoţionale să fie afişate pe Website într-o singură monedă, dar să vă fie plătite într-o altă monedă. Toate conversiile monedelor executate de către Societate cu scopul de a vă permite să depuneţi şi să încasaţi bani din contul propriu de joc vor fi realizate de către Societate la rata de schimb valutar comparabilă cu ratele comerciale zilnice oferite de către bănci şi companiile de carduri de credit.


22. Dezinstalarea şi scurtăturile (adiții de comenzi rapide)

Dacă folosiţi versiunea descărcabilă a Software-ului şi doriţi să o dezinstalaţi, veţi putea realiza acest lucru prin intermediul programelor Add/Remove (adăugare/eliminare) de pe calculatorul dumneavoastră. Vă rugăm să reţineţi că, la instalarea Software-ului, următoarele scurtături vor fi adăugate pe ecranul calculatorului dumneavoastră:

 • Scurtătură lansare rapidă
 • Pictogramă desktop
 • Link client în meniul de start
 • Folder marcă cu clientul şi link de dezabonare din opţiunea Programs (programe) din meniul Start
 • Link client din opţiunea Games (jocuri) din meniul Start

Dacă alegeţi să dezinstalaţi Software-ul, anumite chei de înregistrare vor rămâne pe calculator pentru a păstra regulile jocului responsabil, pentru a monitoriza încercările de fraudă şi pentru a se supune Autorităţii de reglementare din Malta sau Autorităţii de reglementare din România, după cum este cazul.


23. Cerinţe minime de hardware

Specificaţiile minime recomandate pentru versiunea descărcabilă sunt:

 • Pentru calculator (PC):
  • OS - Windows 7 Home Basic
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (sau echivalent AMD)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - 300 Mb disponibili
 • Pentru Mac, va fi aplicabilă la libera alegere a Societății
  • Versiune OS: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Memorie: 4GB DDR2 667 MHz
 • Clientul fără descărcare (non-download) este suportat pe următoarele browsere: Internet Explorer 9.1 şi cele mai recente versiuni de Firefox, Safari şi Chrome.
 • Trebuie să aveţi instalat Adobe Flash Player (10.3 şi versiunile ulterioare). În cazul în care versiunea instalată de Adobe Flash Player este incompatibilă cu cerinţa de mai sus, utilizatorii vor primi un mesaj pentru a descărca şi a instala versiunea necesară.
 • Referitor la aplicaţia mobilă pentru iPhone şi iPad, suportăm versiunea iOS 9.1 şi versiunile ulterioare.
 • Referitor la aplicaţia mobilă pentru sistemul de operare Android, cerinţele minime de operare sunt:
  • procesor ARMv7 cu vector FPU, minimum 550 MHz, OpenGL ES 2.0, decodoare H.264 şi AAC HW
  • Android™ 4.4 și cele de mai sus
  • 1 GB de RAM

Vă rugăm să reţineţi că este posibil să întrerupem asistenţa pentru versiunile vechi ale hardware-ului sau software-ului menţionat anterior, la libera noastră alegere.

24. Legislaţia aplicabilă

Acordul de utilizare şi relaţia dintre părţi sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legile din România, iar dumneavoastră vă supuneţi jurisdicţiei instanțelor judecătorești din România pentru a soluționa orice conflicte (inclusiv cererile de compensație judiciară a creanțelor și cererile reconvenționale) care pot apărea în legătură cu nașterea, valabilitatea, efectele, interpretarea sau executarea Acordului de utilizare sau care pot apărea în legătură cu raporturile juridice stabilite de Acordul de utilizare sau care rezultă din Acordul de utilizare.

25. Discrepanţe lingvistice

Acordul de utilizare a fost întocmit inițial în limba engleză, dar transmis clienților în limba română. În cazul în care există discrepanţe între sensurile versiunilor traduse ale Acordului de utilizare şi versiunea în limba engleză, sensul din versiunea în limba română va prevala și va fi cel care va fi luat în considerare.

26. Prevederi asociate anumitor jocuri

Toate instrucțiunile de joc pentru jocurile de tip cazinou pot fi vizualizate/accesate direct din jocuri. La deschiderea jocului, se poate face clic pe un semn de întrebare pentru a ajunge la pagina "Cum se joacă" unde este afișat regulamentul de joc. Tastând simultan CTRL + P (tasta “Control” și litera “P”), veți putea printa fișierul care cuprinde regulamentul de joc și / sau salva acest fișier pe calculatorul dumneavoastră (de exemplu, utilizatorii care folosesc pe calculator Google Chrome ca și browser de Internet, în căsuța aferentă opțiunii de printare, pot schimba comanda de printare și pot selecta "salvați ca PDF" („save as PDF”)).


Câştigurile din Jackpot

Prin prezenta, sunteţi de acord ca, în cazul în care câştigaţi un jackpot în valoare de 20.000 $ sau mai mult (sau echivalentul acestuia într-o altă monedă) la jocurile de tip sloturi care fac parte din jocurile de tip cazinou, la sloturile video, la video poker sau la orice alt joc sau aparat cu jackpot, îi veţi acorda Societății dreptul şi licenţa mondială, irevocabilă, exclusivă şi perpetuă, de a vă utiliza numele, fotografia şi imaginea (portretul) în orice mijloace media, în scopuri de promovare şi marketing a Societății şi a Website-ului şi veţi coopera pe deplin cu reprezentanţii Societății în această privinţă.

Societatea îşi rezervă dreptul, pentru o perioadă de timp rezonabilă, de a analiza câştigul dumneavoastră la jackpot pentru a se asigura că este valabil.


Live Casino

Prin aceasta, luați la cunoștință faptul că, pentru a juca la cazinoul nostru live (Live Casino), trebuie să îndepliniţi următoarele cerinţe minime de hardware, software şi de conexiune:

 • Hardware:
  • 2.5 GHz Intel Pentium III sau compatibil 100%
  • 1 GB RAM
  • tastatură, mouse
 • Software:
  • Minimum Microsoft Windows XP SP2 sau versiuni ulterioare
  • placă grafică SVGA capabilă de o rezoluţie de minimum 800 x 600 sau mai mare
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 sau versiuni mai recente
  • Adobe Flash Player 9
 • Conexiune: 256 kbps

Vă rugăm să reţineţi că este posibil să întrerupem asistenţa pentru versiunile vechi ale hardware-ului sau software-ului menţionat anterior, la libera noastră alegere.
Prin aceasta, sunteţi de acord cu faptul că, în cazul în care Cazinoul Live (Live Casino) este deconectat din cauza configuraţiilor inadecvate ale hardware-ului, software-ului şi/sau ale conexiunii din partea jucătorului, nu vom fi obligaţi să returnăm banii acestui jucător, Societatea nefiind răspunzătoare pentru nicio pierdere, inclusiv pentru pierderea câştigurilor, care ar putea rezulta ca urmare a acestei deconectări.


Poker

Prin aceasta, confirmaţi că sunteţi de acord că toate pariurile pe care le faceţi la jocurile de poker cu mai mulţi jucători sunt pariuri plasate cu alţi jucători şi nu pariuri plasate cu sau împotriva Societății. Societatea nu îşi asumă niciun risc pentru pariurile pe care le faceţi cu alţi jucători. Sub nicio formă, Societatea în sine nu va plasa şi nu va accepta pariuri.
Înţelegeţi şi sunteţi de acord că toate jocurile de poker cu mai mulţi jucători sunt publice şi, astfel, pot fi revizuite şi publicate de către alţi jucători, fie în momentul jocului sau după terminarea acestuia.
Vă oferim jocuri de poker cu mai mulţi jucători pentru a vă furniza o platformă unde jucătorii pot juca poker şi pot paria unul contra celuilalt folosind Software-ul. Pentru acest serviciu, vă taxăm, fie:

 1. un comision (numit comisionul casei – “rake”) care este calculat în conformitate cu Regulile Casei; fie
 2. un procentaj al taxei "buy-in" pentru turnee.

Coluziunea: Coluziunea apare atunci când doi sau mai mulţi jucători de la o masă de poker încearcă să obţină un avantaj incorrect, comunicându-și și folosind cunoştinţele comune despre cărţile lor sau alte informaţii. Orice jucător care se implică în coluziune sau încearcă să facă acest lucru în timp ce foloseşte Serviciile, va fi interzis definitiv de la utilizarea Serviciilor sau a Software-ului sau a oricăror alte servicii ale Societății, contul său de joc va fi închis imediat, iar Societatea va fi îndreptăţită să reţină toate sumele existente în contul acestuia de joc. Am dezvoltat şi folosim o tehnologie sofisticată care are menirea de a descoperi şi identifica jucătorii care se angajează în acţiuni de coluziune. În cazul în care Societatea este informată privind un comportament suspect de coluziune, aceasta poate, la libera sa alegere, să restricţioneze (închidă) accesul la Servicii al jucătorului suspect și/sau să îi blocheze contul de joc şi să îi reţină toate fondurile disponibile în acest cont de joc. Niciun jucător nu va avea dreptul de a solicita Societății întreprinderea unor măsuri suplimentare împotriva jucătorilor suspectaţi de coluziune, înşelăciune sau alt tip de fraudă.
Dacă suspectaţi orice tentativă de coluziune sau de înşelăciune din partea unor jucători, ne puteţi contacta prin e-mail la adresa suport@888.ro.
Chip-Dumping: Chip-dumpingul apare atunci când un jucător pierde o mână în mod deliberat pentru a-şi transfera jetoanele unui alt jucător. Orice jucător care este implicat în chip-dumping sau încearcă să facă acest lucru în timp ce foloseşte Serviciile, va fi interzis definitiv de la utilizarea Serviciilor sau a Software-ului sau a oricăror alte servicii ale Societății, contul său de joc va fi închis imediat, iar Societatea va fi îndreptăţită să reţină toate sumele existente în contul acestuia de joc. În cazul în care Societatea este informată privind un comportament suspect de chip-dumping, aceasta poate, la libera sa alegere, să restricţioneze (închidă) accesul jucătorului suspect la Servicii și/sau să îi blocheze contul de joc şi să îi rețină toate sumele existente în acest cont de joc. În asemenea cazuri, Societatea nu va avea nicio obligaţie să ramburseze jucătorului în cauză nicio sumă aflată în contul de joc la momentul respectiv.
Dacă suspectăm în mod rezonabil că un cont de joc sau grup de conturi de joc este folosit sistematic pentru a obţine un avantaj asupra altui jucător sau pentru comiterea unei acţiuni de rea credinţă faţă de alţi jucători sau faţă de Societate, de exemplu prin folosirea anumitor tehnici specifice pentru dezavantajarea altor jucători sau practicarea jocului în grup, Societatea are dreptul de a bloca sau închide toate conturile de joc respective, iar în astfel de cazuri, Societatea nu va avea nicio obligaţie de a returna eventualele fonduri din conturile de joc respective.
Ajutoare de "aşezare" (Seating Aids): Fără derogare de la interdicţia de utilizarea a programelor software de ajutor, nu vă este permisă nici folosirea de programe sau ajutoare externe care, în opinia noastră, vă permit să găsiţi locuri la mesele de poker sau vă plasează automat la acestea ("ajutoare de aşezare"). Verificăm în mod constant modul de folosire a Serviciilor pentru a detecta folosirea de Ajutoare de "aşezare", iar în cazul în care considerăm că acestea au fost folosite, ne rezervăm dreptul de a acţiona după cum considerăm necesar, inclusiv prin blocarea imediată a accesului utilizatorului la Servicii, închiderea contului de joc al acestuia şi reţinerea tuturor fondurilor din contul de joc al acestuia.
Folosirea abuzivă a funcţiei "Sit Out" (neparticipare): Funcţia "Sit out" (neparticipare) este destinată exclusiv unor pauze scurte între perioade de joc prelungite. Aceasta nu este destinată utilizării în timp ce nu se desfăşoară niciun joc la masă sau pentru a aştepta ca alţi jucători să se înscrie la masă sau să o părăsească. Ne rezervăm dreptul, la libera noastră alegere, de a acţiona împotriva jucătorilor care "nu participă" perioade îndelungate. Jucătorii care abuzează în mod repetat de funcţia "neparticipare" (Sit Out) pot fi restricționați să participe la jocurile de poker organizate de Societate, temporar sau pe termen nedeterminat.
Conflicte privind plata: Fiecare jucător este responsabil de plata tuturor sumelor pe care le datorează altor jucători şi/sau Societății. Orice pretenţie ar avea un jucător pentru plata câştigurilor în ceea ce priveşte pariurile pierdute plasate de un alt jucător este împotriva acelui jucător şi nu a Societății. Societatea nu este obligată să vă compenseze dacă un jucător nu își plătește datoriile din orice motive şi nici nu este obligată să acţioneze împotriva unor astfel de jucători. Toate conflictele care apar între jucători, inclusiv cele referitoare la fraudă la plată, nu sunt răspunderea Societății.
În cazul în care contul dumneavoastră de joc este asociat în orice fel fraudei, de exemplu prin Chip Dumping, coluziune sau prin primirea de transferuri de bani frauduloase, contul dumneavoastră de joc poate fi închis şi nu avem obligaţia de a vă returna banii din contul de joc respectiv. Această acţiune este independentă de faptul că contul de joc poate fi dovedit că primeşte intenţionat sau nu fonduri de la un jucător fraudulos.
În cazul unei investigaţii privind o fraudă la poker, nu avem obligaţia de a accepta vreo explicaţie pentru primirea sau folosirea fondurilor frauduloase. Dacă respectiva investigaţie este soluționată, iar contul de joc este redeschis, avem dreptul de a alege să eliminăm suma fondurilor frauduloase din contul dumneavoastră de joc.
Niciun jucător nu are dreptul de a solicita Societății întreprinderea unor măsuri suplimentare împotriva jucătorilor suspectaţi de coluziune, înşelăciune sau orice alt tip de fraudă. Societatea nu va furniza informaţii referitoare la investigaţiile desfăşurate sau la rezultatele acestora. Înţelegeţi pe deplin că există riscul de a pierde bani atunci când participaţi la jocuri de noroc prin intermediul Serviciilor şi că sunteţi pe deplin răspunzător de aceste pierderi. Sunteţi de acord că folosirea Serviciilor este la propria dvs. alegere, discreție şi pe propriul risc. Suplimentar celor prevăzute în prezentele Termeni și Condiții, în ceea ce priveşte pierderile, nu veţi avea niciun fel de pretenţii faţă de Societate sau oricare entităţi afiliate sau oricare partener “White Label”, sau împotriva directorilor, reprezentanților sau angajaţilor acestora.


Live Poker

Pentru a putea juca la mesele cu cameră video la care se joacă poker live, trebuie să aveţi o cameră video ataşată calculatorului dumneavoastră.
Jucătorii care efectuează Sit Out într-un joc de poker live vor fi îndepărtaţi de la masa video pentru a elibera locul pentru alţi jucători din lista de aşteptare (dacă această listă nu este goală).
Ne rezervăm dreptul de a limita numărul jucătorilor care "vizualizează" mesele cu cameră video la care se joacă poker live şi de a modifica acest număr ocazional, la libera noastră alegere.
Utilizarea meselor cu cameră video la care se joacă poker live se supune următoarelor reguli:

 • Nu veţi face afirmaţii care au caracter sexual explicit sau ofensator, inclusiv exprimări referitoare la bigotism, rasă, ură sau blasfemii la masă.
 • Nu veţi face afirmaţii şi nu vă veţi comporta într-un mod abuziv, defăimător, hărțuitor sau jignitor pentru ceilalți jucători de la masă.
 • Nu veţi face afirmaţii şi nu vă veţi comporta într-un mod care încearcă să exploateze jocul pentru publicitate sau promovarea unor interese personale sau comerciale.

În cazul nerespectării a oricăreia dintre prevederile de mai sus referitoare la comportamentul inadecvat la mesele cu cameră video la care se joacă poker live, Societatea va avea dreptul să vă îndepărteze din camera de poker sau să ia orice măsuri consideră necesare, inclusiv suspendarea temporară sau închiderea permanentă a contului dumneavoastră de joc. În plus, Societatea are dreptul de a refuza acordarea premiilor aferente meselor de poker video participanţilor ale căror acţiuni sunt considerate că ar fi încălcat oricare dintre reguli, printre care şi acoperirea sau obstrucţionarea camerei în mod intenționat.
Cu toate acestea, Societatea nu va fi răspunzătoare pentru nicio imagine postată pe camerele web sau pentru comentariile făcute de jucătorii săi prin intermediul camerelor web şi nu va fi ținută responsabilă pentru niciun fel de insultă sau injurii. Societatea nu este obligată să monitorizeze asemenea imagini sau conţinut sau să vă informeze cu privire la eventualele acţiuni adoptate împotriva unui jucător după depunerea unei plângeri.
Participarea dumneavoastră la masa de video poker live reprezintă consimţământul dumneavoastră acordat Societății pentru a vă folosi numele, vocea, portretulm, imaginea și ţara în scopuri promoţionale şi de marketing, aşa cum consideră de cuviinţă, fără să vă plătească ceva în schimb, iar dumneavoastră acordaţi prin aceasta Societății dreptul de a face cele de mai sus.
Prin aceasta, înţelegeţi și sunteţi de acord cu filmarea şi fotografierea de către Societate a meselor de poker şi cu transmiterea de imagini video live pe Website.
Prin aceasta, înţelegeţi şi sunteţi de acord că, prin participarea la masa de poker live, ceilalţi jucători de la masă vă vor putea folosi şi publica imaginea şi vocea fără controlul Societății şi nu veţi avea nicio pretenţie împotriva Societății în această privinţă.


Pariurile sportive

Vă rugăm să citiţi cu atenţie "Regulamentul de pariere sportivă 888sport".


Bonusurile

Dacă suspectăm în mod rezonabil că un jucător abuzează în orice fel de oricare dintre bonusurile asociate depozitelor pe care Societatea le oferă, avem dreptul să decidem închiderea contului de joc al acestui jucător şi reţinerea eventualelor fonduri aflate în acesta. Suspiciunea de abuz se poate baza pe tipare repetate de depunere/încasare/redepunere menite numai pentru a încasa bonusul aferent.
În cazul în care avem motive să suspectăm că un cont de joc sau grup de conturi de joc funcţionează sistematic, de exemplu folosind anumite tehnici specifice de pariere sau jucând ca un grup, Societatea are dreptul de a bloca sau închide toate conturile de joc respective, iar în acest caz, Societatea nu va avea nicio obligaţie de a returna eventualele fonduri existente în conturile de joc respective.


Ultima actualizare a fost în 26 iunie, 2023


VĂ RUGĂM SĂ IMPRIMAȚI ȘI SĂ PĂSTRAȚI O COPIE A ACORDULUI DE UTILIZARE PENTRU ÎNREGISTRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ.